Phải lắp đặt màn hình LED với kích thước bao nhiêu để đạt độ phân giải Full HD

Độ phân giải Full HD là 1920 x 1080 = 2.073 triệu điểm ảnh. Nếu muốn đạt độ phân giải Full HD, một màn hình LED phải có 2.073 triệu điểm ảnh / màn hình.

Cách tính kích thước lắp đặt màn hình LED để đạt độ phân giải Full HD

1. Màn hình LED 1.66

Màn hình LED P1.66 có mật độ điểm ảnh bằng 360.000 điểm ảnh /m2. Vậy muốn độ phân giải Full HD ta cần lắp đặt 5.76m2 màn hình LED P1,66

360.000 điểm ảnh x 5,76 m2 = 2.073 triệu điểm ảnh

2. Màn hình LED P2

Màn hình LED P12 có mật độ điểm ảnh bằng 250.000 điểm ảnh /m2. Vậy muốn độ phân giải Full HD ta cần lắp đặt 8.29m2 màn hình LED P2 250.000 điểm ảnh x 8.29m2 = 2.073 triệu điểm ảnh 

3. Màn hình LED P3

Màn hình LED P3 có mật độ điểm ảnh bằng 111.111 điểm ảnh /m2. Vậy muốn độ phân giải Full HD ta cần lắp đặt 18.66 m2 màn hình LED P3

111.111 điểm ảnh x 18.66m2 = 2.073 triệu điểm ảnh 

4. Màn hình LED P4

Màn hình LED P4 trong nhà có mật độ điểm ảnh bằng 62.500 điểm ảnh /m2. Vậy muốn độ phân giải Full HD ta cần lắp đặt 33.17m2 màn hình LED P4 62.500 điểm ảnh x 33.17m2 = 2.073 triệu điểm ảnh 

Xem thêm: Thông số kỹ thuật và báo giá màn hình led p4 full color

5. Màn hình LED P5

Màn hình LED P5 có mật độ điểm ảnh bằng 40.000 điểm ảnh /m2. Vậy muốn độ phân giải Full HD ta cần lắp đặt 51.84m2 màn hình LED P5

40.000 điểm ảnh x 51.84m2 = 2.073 triệu điểm ảnh 

6. Màn hình LED P6

Màn hình LED P6 có mật độ điểm ảnh bằng 27.777 điểm ảnh /m2. Vậy muốn độ phân giải Full HD ta cần lắp đặt 74.65m2 màn hình LED P6

27.777 điểm ảnh x 74.65m2 = 2.073 triệu điểm ảnh 

7. Màn hình LED P8

Màn hình LED P8 có mật độ điểm ảnh bằng 15.625 điểm ảnh /m2. Vậy muốn độ phân giải Full HD ta cần lắp đặt 132.71m2 màn hình LED P8

15.625 điểm ảnh x 132.71m2 = 2.073 triệu điểm ảnh 

8. Màn hình LED P10

Màn hình LED P10 có mật độ điểm ảnh bằng 10.000 điểm ảnh /m2. Vậy muốn độ phân giải Full HD ta cần lắp đặt 207.36m2 màn hình LED P10

10.000 điểm ảnh x 207.36m2 = 2.073 triệu điểm ảnh 

Trên đây là kích thước của từng loại màn hình LED cần lắp đặt để đạt độ phân giải Full HD. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bổ ích cho bạn đọc. 

Trân trọng!

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hải Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *